ПОЛОЖЕННЯ

про консультативний центр КЗ "Шульський ЗДО"

Первомайської районної державної адміністрації Харківської області

для батьків або осіб, які їх замінюють,

і дітей, які виховуються в умовах сім’ї

 

1.     Загальні положення

 

  1.1. Положення про консультативний центр КЗ "Шульський ЗДО"Первомайської РДА Харківської області розроблено у відповідності до Наказу МОНмолодьспорт України від 30.06.2011         № 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,  які виховуються в умовах сім’ї» та наказу відділу освіти, молоді та спорту №225 від 01.09.2017 року « Про створення Консультативних  пунктів для батьків або осіб, які їх замінюють,і дітей, які виховуються в умовах сім’ї при закладах освіти району»    

                1.2.  Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (далі – Консультативний центр),  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, наказами МОНмолодьспорт, рішеннями органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

  1.3.  Консультативний центр створений для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей віком від 3 до 6(7) років, які виховуються в умовах сім’ї.

  1.4.  Консультативний центр – це одна з форм надання допомоги сім’ї у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.

 

  2. Мета і завдання діяльності Консультативного центру

 

  2.1. Мета створення Консультативного центру:

  - забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання;

  - надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

  2.2. Головні завдання Консультативного центру:

   - надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

  - сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

  - забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

 

  3. Організація діяльності Консультативного центру

 

   3.1. Основні форми діяльності Консультативного центру:

   - організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють);

·           - організація заочного консультування  в телефонному режимі (тел. 050-71-80-379), через організацію роботи сайту навчального закладу (shulsk_77@ukr.net)

   3.2. Консультативний центр здійснює консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

  - соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

  - вікових, психофізіологічних особливості дітей;

  - психологічної готовності до навчання у школі;

  - профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

  - організації ігрової діяльності;

  - організації харчування дітей вдома;

  - створення умов для за загартування і оздоровлення;

  - соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

  3.3. Робота з батьками або особами, які їх замінюють і дітьми в Консультативному центрі проводиться підгрупами та індивідуально.

  3.4. Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультаційного центру: заступника, вихователя, практичного психолога та інших фахівців.   До роботи в Консультативному центрі залучені спеціалісти шкільного підрозділу (вчителі початкових класів)

  3.5. Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, може проводитись одним або декількома спеціалістами одночасно.

  3.6. Для здійснення діяльності Консультативного центру ведеться наступна документація:

  - журнал реєстрації звернень;

  - план та графік роботи Консультативного центру;

  - аналіз роботи за рік.

  3.7. Безпосереднє керівництво Консультативним центром здійснюється керівник дошкільного підрозділу.